24 நிமிட நேர நிர்வாகமே வாழ்க்கை நிர்வாகம்.

வாழ்க்கை நிர்வாகம்:

நேர நிர்வாகமே, வாழ்க்கை நிர்வாகம்
Time management is Life managementதனி ஒரு மனிதனின் நேர நிர்வாகமே, அவனுடைய வாழ்க்கை நிர்வாகத்திற்கு அடிப்படையாக அமைகிறது.

ஒரு நாளை நான்கு நிலைகளில், ஒரு இளைஞன் முறையான நேர நிர்வாகத்தைக் கொண்டு செலவு செய்யலாம்.

ஒரு நாளை மகிழ்ச்சியாகவோ அல்லது சோகமாகவோ அல்லது அமைதியாகவோ அல்லது பேரானந்தமாகவோ ஒரு இளைஞன் செலவு செய்யலாம்.

நேர நிர்வாகம் என்பது ஒரு நாளை இன்ப, துன்ப்ங்களுக்கு செலவு செய்யாமல், அந்த நிலையை தாண்டி வாழ்க்கையை இனிமையாக, அமைத்துக் கொள்ள திட்டமிட்டு, செயல்படுத்துவது... பிறகு பேரின்ப நிலைக்கு திட்டமிடுவது.

எவ்வளவு நேரம் மகிழ்ச்சிக்கு ?
எவ்வளவு நேரம் சோகத்திற்கு ?
எவ்வளவு நேரம் அமைதிக்கு ?
எவ்வளவு நேரம் பேரான்ந்தத்திற்கு ?

என்ற அளவு விகிதம், தனிமனிதனின் நேர நிர்வாகத்தை கொண்டு அமைகிறது.

ஒரு இளைஞன், மகிழ்ச்சியான நிலை, சோகமான நிலை, அமைதியான நிலை, பேரான்ந்தமான நிலை என்ற நான்கு நிலைகளில் ஒரு நாளை செலவு செய்யலாம்.

இன்றைய நவ நாகரீகமனிதர்களில் நூற்றுக்கு 99 பேர், மகிழ்ச்சியாக அல்லது சோகமாக தான் ஒரு நாளை செலவு செய்கிறார்கள்.

பணம் என்ற மாய வலையில் சிக்கிய இன்றைய இளைஞனுக்கு அமைதி மற்றும் பேரான்ந்தத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள ஆர்வம் இல்லை.

அவ்வாறு தெரிந்து கொணட அல்லது விழிப்பு உணர்வு கொணட ஒரு சதவீத இளைஞனும், விளக்கத்தின் வழி பழக்கத்தை கொண்டு செல்ல முடியாமல் தடுமாறுகிறான்.

உலகப் புகழ் பெற்ற மூளை நிபுணர் பி. இராம மூர்த்தி சொன்னார் "இந்தியர்கள் முட்டாள்கள், யோகக் கலை என்ற தங்க சுரங்கத்தின் மேல் உட்கார்ந்து கொண்டு சிறிது தங்கத்திற்காக வாழ்நாள் முழுவதும் அலையும் முட்டாள்கள்.

இக்கணத தேவை இந்திய இளைஞர்கள் தன்னை உணர உள் நோக்கு பயணம் (தவம்) செய்து, தற்சோதனை செய்து இந்திய பாரம்பரிய சொத்தான அமைதி மற்றும் பேரின்பத்தைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பிறகு அந்த நிலையில் வாழ்க்கையை முறைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.

"Indians are fools, sitting on the gold mine of yoga" - B. Ramamurthi, famous neuro surgeon

ஆனந்த வாழ்க்கைதினசரி நேர நிர்வாகமே, மனித வாழ்க்கை நிர்வாகம்;

தினசரி மனித மன நிர்வாகமே, தினசரி நேர நிர்வாகம்;

தினசரி உணவு நிர்வாகமே, தினசரி மனித மன நிர்வாகம்;

தினசரி நாக்கு நிர்வாகமே, தினசரி மனித உணவு நிர்வாகம்;

தினசரி குடல் நிர்வாகமே, தினசரி மனித நாக்கு நிர்வாகம்;

தினசரி நிதானமாக முடிவு எடுக்கும் நிர்வாகமே,
தினசரி மனித குடல் நிர்வாகம்;

தினசரி சக்தி நிர்வாகமே, தினசரி மனிதனின் நிதானமாக முடிவு எடுக்கும் மனோபாவ நிர்வாகம்;

சக்தி நிர்வாகம்


தினசரி மனித உடல் சக்தி நிர்வாகமே, தினசரி திறம்பட செயல்கள் வேலை செய்யத் தேவையான சக்தி நிர்வாகம்;

தினசரி மன சக்தி நிர்வாகமே, தினசரி மனித உடல் சக்தி நிர்வாகம்;

தினசரி உணர்ச்சி நிர்வாகமே, தினசரி மனித மன சக்தி நிர்வாகம்;

தினசரி ஜீவகாந்த சக்தி நிர்வாகமே, தினசரி மனித உணர்ச்சி நிர்வாகம்;

தினசரி உயிர் சக்தி நிர்வாகமே, தினசரி மனித ஜீவகாந்த சக்தி நிர்வாகம்;

தினசரி ஆன்மீக சக்தி நிர்வாகமே, தினசரி மனித உயிர் சக்தி நிர்வாகம்;

சமச்சீர் வாழ்ககை நிர்வாகமே, தினசரி மனித ஆன்மீக சக்தி நிர்வாகம்;

ஆரோக்கிய வாழ்க்கை நிர்வாக்மே, மனித சமச்சீர் வாழ்க்கை நிர்வாகம்.


வெற்றி.... வெற்றி.....இளைஞனே ... வெற்றி வேண்டுமா?
வாழ்க்கையில் வெற்றி வேண்டுமா?
வெற்றி என்பது மாங்கு .... மாங்கு
என்று வேலை செய்வதில் மட்டும் இல்லை.....
வெற்றி என்பது சிந்தனை செய்து,
24 நிமிட நேரத்தை சரியாக திட்டமிட்டு,
சிந்தனை வழியில் மாங்கு .... மாங்கு
என்று வேலையைத் திறம்பட செய்து,
சாதனை படைப்பதில்தான் உள்ளது.
வெற்றி வேண்டுமா?
போட்டுப் பாரடா எதி நீச்சல்...
24 நிமிட நேர நிர்வாகத்தோடு !

வெற்றி வேண்டுமா?
போட்டுப் பாரடா எதி நீச்சல்...
24 நிமிட நேர நிர்வாகத்தோடு !!

மிகப் பெரிய வெற்றி ....இளைஞனே ... மிகப பெரிய வெற்றி வேண்டுமா?
வாழ்க்கையில் மிகப் பெரிய வெற்றி அடைய வேண்டுமா?
மிகப் பெரிய வெற்றி என்பது, 24 நிமிட நேரத்தில்
தெளிவாக மற்றும் துல்லியமாக திட்டமிட்டு,
சிந்தனை வழி, சரியான துல்லியமாக
திட்டத்தை செயல்படுத்தி உலக அளவில்
சாதனை படைப்பதில் தான் உள்ளது.

புத்துணர்ச்சிமுன்னால் அமெரிக்க ஜனாதிபதி ரூஸ்வெல்ட்

முன்னால் அமெரிக்க ஜனாதிபதி ரூஸ்வெல்ட் - ஐ பார்த்து ஒரு பத்திரிக்கை நிருபர் கேட்டார், எப்படி உங்கள் ஒய்வு நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்?

அதற்கு, ரூஸ்வெல்ட் புத்தகங்களோடு தான் எனக்கு கிடைக்கும் ஒய்வு நேரத்தை செலவு செய்வேன் என்றார்.

பத்திரிக்கை நிரூபர் மேலும் கேட்டார், "உங்களுக்கு கிடைக்கும் மிக அரிதான காலத்தை ஏன் புத்தகங்களோடு செலவு செய்கிறீர்கள்? என்றார்.

மேலும், ரூஸ்வெல்ட் சொன்னார், புத்தகங்களைப் படிக்கும் போது எனக்குப் புத்துணர்ச்சி கிடைக்கிறது.

பத்திரிக்கை நிருபர், மீண்டும் ரூஸ்வெல்ட் - ஐ பார்த்து கேட்டார். அதாவது, "நீங்கள் எப்படி, படிப்பதற்கான புத்தகங்களைத் தேர்வு செய்வீர்கள்."

புத்தகங்களைப் படிக்கும் போது எனக்குப் புத்துணர்ச்சி கிடைக்கிறது. - ரூஸ்வெல்ட்

காலத்தால் அழியாத புத்தகங்கள்

முன்னால் அமெரிக்க ஜனாதிபதி ரூஸ்வெல்ட்

ரூஸ்வெல்ட் தெளிவாக சொன்னார், "நூற்றாண்டின் சிறந்த புத்தகத்தை முதலில் தேர்ந்து எடுத்து படிப்பேன். வார, சஞ்சிகையையோ, மலிவான நாவல்களையோ படிக்க மாட்டேன். சில சமயம், நான்கு நூற்றாண்டு பாரம்பரிய, புத்தகங்களான 'பழமொழிகள்' (Proverb) அடங்கிய புத்தகத்தைத் தேர்ந்து எடுத்து முதலில் படிப்பேன்."

ரூஸ்வெல்ட் மேலும் சொன்னார்,

"காலமும் மற்றும் மனமும் இயற்கையின் மிகப் பெரிய பொக்கிஷ்ம், அதை மிக மிகக் கவனமாக ஒருவன் கையாள வேண்டும். ஆகையால், என்னுடைய ஒவ்வொரு கணத்தையும் வாழ்க்கையின் மிக மிக சிறந்தவைகளுக்காக செலவு செய்வேன்" என்றார்.

"காலமும் மற்றும் மனமும் இயற்கையின் மிகப் பெரிய பொக்கிஷ்ம்" - ரூஸ்வெல்ட்

காலத்தின் அருமைமுன்னால் அமெரிக்க ஜனாதிபதி ரூஸ்வெல்ட்

ரூஸ்வெல்ட்டின் "என்னுடைய ஒவ்வொரு கணத்தையும் வாழ்க்கையின் மிக மிக சிறந்தவைகளுக்காக செலவு செய்வேன்" என்ற இந்த தெளிவான கூற்றைவிட காலத்தின் அருமையை ஒருவர் உணர வைக்க முடியாது.

இந்திய இளைஞனே காலத்தின் அருமையை முதலில் உணர். பிறகு உனது நேரத்திற்கு நீயே மதிப்பு கொடு !!

பிறகு உனது மனதின் அருமையை மற்றும் உள்ளத்தின் அருமையை உணர முயல். உனது திறமையை உணர்.

செயற்கரிய செயல்களை திட்டமிட்டு செய். உலகம் உன் காலடியில். கிடைத்தற்கு அரிய இந்த வாழ்க்கையை வாழ்வங்கு வாழ முற்படுவோம்.

"Time and mind are too precious to waste to spend on anything but the best" - Theodore Roosevelt, Former US president.

நீர்க்குமிழியாம் வாழ்க்கை
சராசரி இந்தியனின் வாழ்க்கை 65 ஆண்டுகள் கண்மூடி கண் திறப்பதற்குள் முடிகின்ற மிக குறுகிய கால வாழ்க்கை.

"LIFE IS SHORT, MAKE IT SWEET AND PURPOSEFUL"

ஆகையால் தான் சொல்கிறேன், நேர நிர்வாகம் என்பது வாழ்க்கை நிர்வாகம்.

"TIME MANAGEMENT IS LIFE MANAGEMENT"

நேரத்தைத் தொலைத்தவன் வாழ்க்கையைத தொலைக்கிறான்.

6 வயது முதல் 60 வயது வரை நேர நிர்வாகம் கட்டாயம் தேவை, அதுவே வாழ்க்கை நிர்வாகம் !

Comments


தினம் ஒரு சிந்தனை


வாசிப்பதை நேசி... நேசிப்பதை வாசி... இன்று உலக புத்தக தினம்.


உலக மக்கள் அனைவரும் நல்ல பயனுள்ள புத்தகங்களை


தவறாமல் வாங்கி படித்து அதன் படி நடந்து,


வாழ்வில் எல்லா வளமும், நலமும் பெற


வாழ்த்தும் அடியேன் - சிந்தனை சிற்பி, திரு. க. பாலசுப்பிரமணியன் மற்றும் க.பா.தருண் கிருஷ்ணா

Inspirational quotes by K.Balasubramaniyan

Indians are Born Genius

Western peoples are made Genius

We Indians do not know that we are Genius


Indians are Born extradionery

Western people are made extradionery

We Indians do not know that we are extradionery.

Indians are Born Great

Western peoples are made Great

We Indians do not know that we are Great