உலக பொருளாதாரம் இவ்வளவு தான்.

ஆசிரியர் பணி ஒரு அறப்பணி.. அதற்கு உன்னை அர்ப்பணி...
" ஆசிரியர்கள் இப்போது தளிர்த்த இளம் தளிர்கள். இந்த தளிர்கள் முற்றிய பிறகு காலக்கிரமத்தில் உதிர்ந்து விடும் . ஆனால் மாணவர்களாகிய நீங்களோ பழுத்த இலைகளுக்கு பதிலாகப் புதிய இலைகளை தளிர்க்க செய்யவல்ல கிளைகள் " - மகாத்மா காந்தி


2005 -ல் உலக மக்கள் தொகை...
உலக மக்கள் தொகையில்.........
வளரும் நாடுகளின் (193 நாடுகள் ) மக்கள் தொகை 85 %
வளர்ந்த நாடுகளின் (G7- 7 நாடுகள் ) மக்கள் தொகை 15 %


2005 - ல் உலகப் பொருளாதாரம்.
உலகப் பொருளாதாரத்தில்.........
வளரும் நாடுகளின் (193 நாடுகள் ) பங்கு உலகப் பொருளாதாரத்தில் 15%
வளர்ந்த நாடுகளின் (G7- 7 நாடுகள் ) பங்கு உலகப் பொருளாதாரத்தில் 85 %


2005 - ல் வளர்ந்த நாடு மக்கள் தொகை மற்றும் உலகப் பொருளாதாரத்தில் பங்கு

வளர்ந்த ஏழு நாடுகளின் (G7- 7 நாடுகள் ) பங்கு மக்கள் தொகையில் 15 %.
ஆனால், வளர்ந்த ஏழு நாடுகளின் (193 நாடுகள் ) பங்கு உலகப் பொருளாதாரத்தில் 85%.


2005 - ல் வளரும் நாடு மக்கள் தொகை மற்றும் உலகப் பொருளாதாரத்தில் பங்கு

வளரும் 193 நாடுகளின் பங்கு உலக மக்கள் தொகையில் 85 %.
ஆனால், வளரும் 193 நாடுகளின் பங்கு உலகப் பொருளாதாரத்தில் 15% மட்டுமே.


2005 - ஆம் ஆண்டு மற்றும் 2050 ஆம் ஆண்டில் வளர்ந்த நாடுகளின் பொருளாதாரம்.

2005 -ல் வளர்ந்த ஏழு நாடுகளின் பங்கு உலக பொருளாதாரத்தில் 85% . ஆனால் 2050 -ல் வளர்ந்த ஏழு நாடுகளின் பங்கு உலக பொருளாதாரத்தில் 50% ஆக குறையும். ஆக வளர்ந்த நாடுகளின் பொருளாதார சரிவு , அடுத்த 41 ஆண்டுகளில், 35 % வரை இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.


2005 - ஆம் ஆண்டு மற்றும் 2050 ஆம் ஆண்டில் வளரும் நாடுகளின் பொருளாதாரம்.
2005 -ல் வளரும் 193 நாடுகளின் பங்கு உலக பொருளாதாரத்தில் 15% . ஆனால் 2050 -ல் வளர்ந்த 193 நாடுகளின் பங்கு உலக பொருளாதாரத்தில் 50% ஆக அதிகரிக்கும். ஆக வளரும் நாடுகளின் பொருளாதார முன்னேற்றம் , அடுத்த 41 ஆண்டுகளில், 35 % வரை இருக்கும் அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.


உற்பத்திக் குறியீடு

ஒரு நாட்டின் உற்பத்திக் குறியீடு ( Gross Domestic Product - GDP ) என்றால் என்ன?
ஒரு நாடு, ஒரு ஆண்டு காலக் கட்டத்தில் உற்பத்தி செய்த பொருட்களின் சந்தை மதிப்பு.

உலக உற்பத்திக் குறியீடு (World Gross Domestic Product - WGDP ) என்றால் என்ன?
உலக நாடுகள் அனைத்திலும் ஒரு ஆண்டு காலக் கட்டத்தில் உற்பத்தி செய்த பொருட்களின் சந்தை மதிப்பு.

சுருக்கமாக சொன்னால் , உலகத்தின் பலப் பல பகுதிகளில் உள்ள பல பாட்டாளிகளின் வியர்வைத் துளிகளுக்குக் கிடைத்த வெகுமதி மற்றும் மொத்த மதிப்பு.


உலகப் பொருளாதார வளர்ச்சி... 1900 முதல் 2004 வரை .. சிறப்புப் பார்வை.

1900 --> 1 டிரில்லியன் டாலர்
1990 --> 20 டிரில்லியன் டாலர்
2000 --> 32 டிரில்லியன் டாலர்
2004 --> 40 டிரில்லியன் டாலர்


90 வருடம்..........20 மடங்கு வளர்ச்சி

1900-- இந்த உலகம் உருவானது முதல் , பல இலட்சக்கணக்கான ஆண்டுகள் கழித்து 1900 ம் வருடம் , உலகப் பொருள் உற்பத்தி மதிப்பு 1 டிரில்லியன் என்ற நிலையை அடைந்தது.

1900 ம் ஆண்டில் 1 டிரில்லியன் டாலராக இருந்த உலக உற்பத்தி மதிப்பு 1990 ஆம் ஆண்டு 20 டிரில்லியன் டாலராக அபார வளர்ச்சி அடைந்தது.


90 வருடம் = 14 வருடம்

1900 --> 1 டிரில்லியன் டாலர்
1990 --> 20 டிரில்லியன் டாலர்
2004 --> 40 டிரில்லியன் டாலர்


உலகப் பொருளாதார வளர்ச்சி... நேற்று
1900 --> 1 டிரில்லியன் டாலர்
1990 --> 20 டிரில்லியன் டாலர்
2007 --> 52 டிரில்லியன் டாலர்


உலகப் பொருளாதார வளர்ச்சி... நாளை
2020 --> 80 டிரில்லியன் டாலர்
2050 --> 220 டிரில்லியன் டாலர்

Popular Posts


தினம் ஒரு சிந்தனை


வாசிப்பதை நேசி... நேசிப்பதை வாசி... இன்று உலக புத்தக தினம்.


உலக மக்கள் அனைவரும் நல்ல பயனுள்ள புத்தகங்களை


தவறாமல் வாங்கி படித்து அதன் படி நடந்து,


வாழ்வில் எல்லா வளமும், நலமும் பெற


வாழ்த்தும் அடியேன் - சிந்தனை சிற்பி, திரு. க. பாலசுப்பிரமணியன்.

Inspirational quotes by K.Balasubramaniyan

Indians are Born Genius

Western peoples are made Genius

We Indians do not know that we are Genius


Indians are Born extradionery

Western people are made extradionery

We Indians do not know that we are extradionery.

Indians are Born Great

Western peoples are made Great

We Indians do not know that we are Great