வல்லரசு இந்தியாவில் இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்புகள்.

உலகப் பொருளாதார வளர்ச்சி நேற்று

1900 --> 1 டிரில்லியன் டாலர்
1990 --> 20 டிரில்லியன் டாலர்
2007 --> 52 டிரில்லியன் டாலர்.

1900 ம் ஆண்டு 1 டிரில்லியன் டாலராக இருந்த உலகப் பொருள் உற்பத்தி மதிப்பு 2007-ல் 52 டிரில்லியன் டாலராக உயர்ந்தது.


உலகப் பொருளாதார வளர்ச்சி நாளை..
2020 --> டிரில்லியன் டாலர்
2050 --> டிரில்லியன் டாலர்

உலகப் பொருள் உற்பத்தி மதிப்பு 2020-ல் 80 டிரில்லியன் டாலராக உயருமென்று பொருளாதார வல்லுனர்கள் கணித்துள்ளனர். அதே போல் 2050-ம் ஆண்டு உலகப் பொருள் உற்பத்தி மதிப்பு 220 டிரில்லியன் டாலராக மிக வேகமாக வளர்ச்சி அடையும் என்று பொருளாதார வல்லுனர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள்.


இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சி

1985 --> 200 பில்லியன் டாலர்

1995 --> 400 பில்லியன் டாலர்

2004 --> 700 பில்லியன் டாலர்

2007 --> 1000 பில்லியன் டாலர்

இந்தியப் பொருளாதாரம் கடந்த 23 ஆண்டுகளில் மிக வேகமாக வளர்ச்சி அடையும் 1000 பில்லியன் பொருளாதாரமாக 2007 ஆம் ஆண்டு உருவெடுத்தது.இந்தியா

இந்தியாவின் மொத்த உற்பத்திக் குறியீடு 2007- ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 25- ஆம் தேதி 1 டிரில்லியன் டாலர் என்ற உயரிய நிலையை அடைந்தது.

இந்த 1 டிரில்லியன் டாலர் என்ற ஒரு உயர்ந்த பொருளாதார நிலையை அடைய இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்தது முதல் 59 ஆண்டுகளும் 8 மாதங்களும் எடுத்துக் கொண்டது. உலகில் உள்ள 200 நாடுகளில், இந்தியா 12 வது நாடாக 1 டிரில்லியன் டாலர் என்ற உயரிய மொத்த உற்பத்திக் குறியீட்டை அடைந்து உள்ளது.

2050-ல் இந்தியாவின் மொத்த உற்பத்திக் குறியீடு குறைந்த பட்சம் 28 டிரில்லியன் டாலரை எட்டும் என்றும் அதிகபட்சமாக 37 டிரில்லியன் டாலர் என்ற நிலையை அடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்தியா அடுத்த 41 ஆண்டுகளில் 28 மடங்கு வளர்ச்சி அடைய இருக்கிறது என்று பல பண்ணாட்டு ஆய்வு அறிக்கை கூறுகிறது. அடுத்த 41 ஆண்டுகளில் , இந்தியாவின் முன்னேற்றத்தில் ஒவ்வொரு தனிமனிதனுக்கும் தற்பொழுது உள்ளது போல் குறைந்த பட்சம் 28 மடங்கு வசதி வாய்ப்பு பெருக சாத்தியக் கூறுகள் உள்ளன.

இந்தியா அடுத்த 41 ஆண்டுகளில் 37 வளர்ச்சி அடையை இருக்கிறது என்று சமீபத்தில் ஒரு பண்ணாட்டு ஆய்வு அறிக்கைகள் தெளிவாக தெரிவிக்கிறது. அதன்படி பார்த்தால், அடுத்த 41 ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் முன்னேற்றத்தில் ஒவ்வொரு தனிமனிதனுக்கும் தற்பொழுது உள்ளது போல் அதிக பட்சமாக 37 மடங்கு வசதி வாய்ப்பு பெருக சாத்தியக் கூறுகள் உள்ளது.இந்தியாவின் வேகமான பொருளாதார வளர்ச்சி

2007 --> 1 டிரில்லியன் டாலர்

2014 --> 2 டிரில்லியன் டாலர்

2019 --> 3 டிரில்லியன் டாலர்

2022 --> 4 டிரில்லியன் டாலர்

2025 --> 5 டிரில்லியன் டாலர்.

இந்தியப் பொருளாதாரம் 2014 -ஆம் ஆண்டில் 2 டிரில்லியன் பொருளாதாரம், 2019- ஆம் ஆண்டில் 3 டிரில்லியன் பொருளாதாரம், 2022- ஆம் ஆண்டில் 4 டிரில்லியன் பொருளாதாரம், 2025- ஆம் ஆண்டில் 5 டிரில்லியன் பொருளாதாரம் என்று மிக மிக வேகமாக உலக நாடுகள் அனைத்தும் வியக்கும் வண்ணம் வேகமாக முன்னேற உள்ளது.

இந்த வளர்ச்சிக்கு பின்னால், ஒவ்வொரு இந்திய இளைஞனின் வாழ்வில் மிகப் பெரிய மாற்றம் நடைபெறும்.


பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டவர்கள்

கடந்த 100 ஆண்டுகளாக இந்தியப் பொருளாதாரத்தில் நாம் கண்ட வியத்தகு முன்னேற்றம் மற்றும் தொழில் வளர்ச்சிக்குக் காரணம்...

1... ஒரு டாடா
2....ஒரு பிர்லா
3....ஒரு விஸ்வேஸ்வரய்யா
4.... ஒரு அம்பானி
5..... ஒரு நாராயணமூர்த்தி
6.... ஒரு அசிம் பிரேம்ஜி


2050-ஆம் ஆண்டு வல்லரசு இந்தியாவை உருவாக்க குறைந்த பட்சமாக

28... புதிய டாடாக்கள் தேவை
28... புதிய பிர்லாக்கள் தேவை
28... புதிய விஸ்வேஸ்வரய்யா க்கள் தேவை
28... புதிய அம்பானிகள் தேவை
28... புதிய நாராயணமூர்த்திகள் தேவை
28... புதிய அசிம் பிரேம்ஜிகள் தேவை


இந்தியா 2050 --37 மடங்கு வளர்ச்சி

2050 ஆம் ஆண்டு வல்லரசு இந்தியாவை உருவாக்க அதிக பட்சமாக

37... புதிய டாடாக்கள் தேவை
37... புதிய பிர்லாக்கள் தேவை
37... புதிய விஸ்வேஸ்வரய்யா க்கள் தேவை
37... புதிய அம்பானிகள் தேவை
37... புதிய நாராயணமூர்த்திகள் தேவை
37... புதிய அசிம் பிரேம்ஜிகள் தேவை

அவர்கள் எங்கே இப்பொழுது இருக்கிறார்களா ? நீங்கள் தான். என்ன புரியவில்லையா ? இன்றைய பள்ளி மற்றும் கல்லூரியில் சிந்தனைத் தெளிவோடு உள்ள மாணவர்கள்தான் நாளைய டாடா .. நாளைய பிர்லா.. நாளைய அம்பானி .. நாளைய நாராயணமூர்த்தி .. நாளைய விஸ்வேஸ்வரய்யா...


சென்றிடுவீர் .......... வென்றிடுவீர்....
உலகத்தில் முதுமை தாண்டவமாடுகிறது
World is getting older and older

இந்தியாவில் இளமை ஊஞ்சல் ஆடுகிறது.
India is getting youger and younger.

இந்திய இளைஞனே சென்றிடுவீர் எட்டுத் திக்கும், உலக செல்வங்கள் அனைத்தையும் கொண்டு வந்து சேர்ப்பீர் நமது பாரத நாட்டில்.
It is up to the Indian youth to rule the whole world....வலிமையான பாரதம்

2014 -ல் இந்தியப் பொருளாதாரம் 2 டிரில்லியன் டாலரை எட்டும்.
2025 -ல் இந்தியப் பொருளாதாரம் 5 டிரில்லியன் டாலரை எட்டும்.
2050 -ல் இந்தியப் பொருளாதாரம் 28 டிரில்லியன் டாலரை எட்டும்.


OPPORTUNITYNOWHERE
மேலே உள்ள வார்த்தையப் படியுங்கள்

OPPORTUNITYNOWHERE
மறுபடியும் படியுங்கள்

OPPORTUNITYNOWHERE
நன்றாகப் படியுங்கள்.
நன்றாகப் படித்து விட்டீர்களா?

OPPORTUNITY NO WHERE
என்று படித்தீர்களா? ஆம் என்றால் இந்த உலகில் முன்னேற வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு இல்லை.


பிற்போக்கு வாதிகள்

Apply Common sense in a common way.

OPPORTUNITY NO WHERE
வாய்ப்புகள் இல்லை.
இந்த உலகில் முன்னேற வாய்ப்புகளே உங்களுக்கு இல்லையா?
இந்திய இளைஞனே , சற்றே உங்களை சுற்றி மாறுபட்ட கோணத்தில் உலகைப் பாருங்கள்.
இந்திய இளைஞனே , சற்று மாறுபட்டு வாழ நினைத்தால் வாழலாம் வழியா இல்லை இந்த பூமியில்.!

OPPORTUNITYNOWHERE

OPPORTUNITY NOW HERE

என்று படித்தீர்களா? ஆம் என்றால் இந்த உலகில் முன்னேற வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு இங்கேயே உள்ளது.
அதுவும் இப்போதே உள்ளது.


முற்போக்கு வாதிகள்

Apply Common sense in a Uncommon way.

OPPORTUNITYNOWHERE
வாய்ப்புகள் இருக்கிறது.

முற்போக்கு வாதி அல்லது முற்போக்கு சிந்தனை உள்ளவர், மேலே உள்ள வார்த்தையை வாய்ப்புகள் இங்கேயே உள்ளது என்று படிப்பர்.

Optimist used to read the word "Opportunitynowhere" as "Opportunity now here"வாய்ப்புகள் இல்லை

பிற்போக்கு வாதி அல்லது எதிர்மறை சிந்தனை உள்ளவர், மேலே உள்ள வார்த்தையை வாய்ப்புகள் இல்லவே இல்லை என்று படிப்பர்.

Optimist used to read the word "Opportunitynowhere" as "Opportunity no where"


பிற்போக்கு சிந்தனைவாதி

பிற்போக்கு சிந்தனை கொண்டவர்கள் வாய்ப்புகளில் கூட பிரச்சனையைத்தான் பார்ப்பார்கள்.
பிற்போக்கு சிந்தனைவாதி, ஒவ்வொரு முடிவுகளிலும் பிரச்சனையைத்தான் பார்ப்பார்கள்.
பிற்போக்கு சிந்தனைவாதி, சோலை வனத்தில் பாலை வனத்தை பார்ப்பார்கள்.
பிற்போக்கு சிந்தனைவாதி, ஒவ்வொரு விடையிலும் கேள்விகள் மற்றும் பிரச்சனையைத்தான் பார்ப்பார்கள்.
பிற்போக்கு சிந்தனைவாதி, ரோஜா செடியில், முள்ளை மட்டுமே பார்ப்பவர்.


முற்போக்கு சிந்தனைவாதி

முற்போக்கு சிந்தனைவாதி, பிரச்சனைகளில் வாய்ப்புகளைப் பார்ப்பவர்.
முற்போக்கு சிந்தனைவாதி, ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளிலும் தெளிவான தீர்க்கமான முடிவுகளைப் பார்ப்பவர்.
முற்போக்கு சிந்தனைவாதி, பாலை வனத்தில் சோலை வனத்தை பார்ப்பார்கள்.
முற்போக்கு சிந்தனைவாதி, ஒவ்வொரு பிரச்சனையிலும் தெளிவான விடை காண்பவர்.

ஒவ்வொரு முள் உள்ள ரோஜா செடியிலும், ரோஜா மலரை மட்டும் பார்ப்பவர்.


உலகில் வாய்ப்புகள்

20 - ஆம் நூற்றாண்டில் கடின உழைப்பு வெற்றியை தேடித் தந்தது !
21 - ஆம் நூற்றாண்டில் சிந்தனையோடு கூடிய கடின உழைப்பே வெற்றியை தேடித் தரும் !!
கடின உழைப்பு .......... சிந்தனையோடு கூடிய உழைப்பு

Popular Posts


தினம் ஒரு சிந்தனை


வாசிப்பதை நேசி... நேசிப்பதை வாசி... இன்று உலக புத்தக தினம்.


உலக மக்கள் அனைவரும் நல்ல பயனுள்ள புத்தகங்களை


தவறாமல் வாங்கி படித்து அதன் படி நடந்து,


வாழ்வில் எல்லா வளமும், நலமும் பெற


வாழ்த்தும் அடியேன் - சிந்தனை சிற்பி, திரு. க. பாலசுப்பிரமணியன்.

Inspirational quotes by K.Balasubramaniyan

Indians are Born Genius

Western peoples are made Genius

We Indians do not know that we are Genius


Indians are Born extradionery

Western people are made extradionery

We Indians do not know that we are extradionery.

Indians are Born Great

Western peoples are made Great

We Indians do not know that we are Great